Stawienie się na Turniejach Łuczniczych i Mieczowych, Biesiadach i Inscenizacjach umilając tym samym czas przy dźwiękach fletu i swego głosu, nawet przy kitarze. Tańcem też się wykażę jako i nauką nieznanych wam, się podzieli. Miód pitny dopiero co warzy, lecz na przyszłe lata choć butelczyna mała weźmie ze sobą co nieco do popitki. Stanie dzielnie w szeregi walczących choć skłonny stawać zazwyczaj po stronie Zakonu Szpitala Najlwiśtszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, nie zaprzeczy, że za większą godnością stanie po innej że stronie.

Rekonstruuję wiek XIII i w mniejszym stopniu póniejsze wieki Średniowiecza.

Maveius